Privacyverklaring Inlijn leefstijlcoaching

Laatste actualisatiedatum: oktober 2022

Inlijn leefstijlcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
Inlijn leefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN nummer
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
▪ E-mailadres
▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

 Inlijn leefstijlcoaching heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u een leefstijlcoaching en advies op maat te kunnen geven. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw leefstijlcoaching traject. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inlijn leefstijlcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Inlijn leefstijlcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de behandeling gehanteerd. Bent u geen behandeling aangegaan, maar heeft u informatie aangevraagd bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website? Dan hanteren wij een bewaartermijn van 6 maanden.

Delen met anderen
Inlijn leefstijlcoaching zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar instelling bij opname). Inlijn leefstijlcoaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Inlijn leefstijlcoaching zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Inlijn leefstijlcoaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Inlijn leefstijlcoaching blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Inlijn leefstijlcoaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL certificaat waardoor gegevens via een beveiligde verbinding verstuurd worden en maken we gebruik van beveiligingssoftware en wachtwoorden op onze apparaten en website.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Meer informatie
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan telefonisch contact met uw leefstijl coach of stuur een e-mail naar info@inlijnleefstijlcoaching.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/